Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (w województwie pomorskim)

11 maja 2021 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin mieszkających w Gdańsku głównie na obszarach rewitalizowanych i zdegradowanych – w szczególności w dzielnicach:

  • Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Olszynka;
  • Nowy Port-Letnica-Młyniska-Brzeźno;
  • Stogi, Przeróbka, W. Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie;
  • Dolne Miasto, Biskupia Górka, Stary Chełm, Śródmieście.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji.

Kwota ogółem: 6 098 614,81 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 5 183 822,59 zł

Okres realizacji: 1.01.2021 – 30.06.2023

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 187 KB)