Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybrano do dofinansowania kolejny projekt pozakonkursowy w zakresie aktywnej integracji

5 grudnia 2019 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy Gminy Miasta Sopotu w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę  570 tysięcy zł.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację ścieżki reintegracji. Realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 673 KB)