Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wspieramy szkoły dostępne dla wszystkich uczniów

Dziś Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli i uczniów, także tych ze szczególnymi potrzebami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) koordynuje rządowy program Dostępność Plus. Jednym z jego priorytetów jest zwiększenie poziomu dostępności w szkołach. Do naszego konkursu na wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły Podstawowej przystąpiło już 100 placówek z całej Polski.

grafika 

 

"Edukacja, która zapewnia równe szanse wszystkim dzieciom jest istotnym czynnikiem określającym nasze szanse w dorosłym życiu. Dlatego działania kierowane do uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej są bardzo wysoko na naszej liście priorytetów" – zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Z kolei wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że szkoły to miejsca, gdzie dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, ale uczy się postaw i kompetencji społecznych, nawiązuje relacje z rówieśnikami.

"Aby placówki były gotowe na przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością lub ze specjalnymi potrzebami, muszą stać się prawdziwie dostępnymi. Temu służy właśnie nasze wsparcie w zakresie Dostępnych Szkół" – zauważyła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Celem konkursu MFiPR jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły Podstawowej, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym, społecznym oraz w zakresie organizacji szkoły oraz procedur. Model ten ma być przetestowany w prawie 200 szkołach podstawowych w całej Polsce w ramach dwóch projektów, których beneficjentami są Fundacja Fundusz Współpracy i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Łącznie na te działania przeznaczonych zostanie ponad 100 mln zł. Projekt jest współfinansowany z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co najmniej 60% szkół wspieranych w projektach, będzie zlokalizowanych na terenach gmin liczących do 50 tys. mieszkańców.

W wybranych szkołach, na podstawie przeprowadzonych audytów dostępności, zostaną opracowane indywidualnie plany poprawy dostępności szkoły obejmujące m.in.:

  • eliminowanie barier architektonicznych w budynkach szkół, zgodnie ze standardami  dostępności oraz koncepcją uniwersalnego projektowania (np. windy, podjazdy, odpowiednio szerokie drzwi, dostępne toalety),
  • zakup specjalistycznego sprzętu wspomagającego np. urządzeń i programów komputerowych do odczytu tekstu, pętli indukcyjnych,
  • lepsze oznaczanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, schodów, materiałów dydaktycznych, miejsc zabawy itp.,
  • działania podnoszące świadomość oraz kompetencje i umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
"Zależy nam, aby szkoły korzystające ze wsparcia były dobrymi przykładami oraz pewnego rodzaju ambasadorami dostępności. Chcemy, aby sam Model Dostępnej Szkoły Podstawowej, który w tym momencie jest rozwiązaniem innowacyjnym, stał się z czasem standardem w polskiej edukacji" – podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

 Materiały

https://www.dostepnaszkola.info/

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/