Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

W ramach programów finansowanych ze środków europejskich przygotowano wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach zwrotnych, na przykład pożyczek. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią, a także do tych, którzy chcą dostosować swoją firmę do działalności w czasach pandemii czy uczestniczą w łańcuchach dostaw. W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może też obejmować wydatki z tych dwóch kategorii.

kapitał obrotowy

Istotnym źródłem finansowania tych instrumentów są Regionalne Programy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w porozumieniu z regionami, które pełnią funkcje Instytucji Zarządzających RPO, przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać firmy, które odczuwają skutki pandemii. Uwzględniono w nim potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące wsparcia na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej. Średnie firmy już korzystają takiego narzędzia - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 15 czerwca uruchomiło dla nich nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy.Ostateczną decyzję o uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem. Funkcję tę pełnią poszczególne urzędy marszałkowskie. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach antykryzysowego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych Regionalnych Programów, w tym na finansowanie kosztów utrzymania działalności, znajdują się na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji, które udzielają takiego wsparcia.

Linki do serwisów internetowych (sukcesywnie uzupełniane lub aktualizowane):

RPO województwa dolnośląskiego

https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe

www.dip.dolnyslask.pl

RPO województwa kujawsko-pomorskiego

http://mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus

RPO województwa lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl

RPO województwa lubuskiego

www.ziph.pl
https://bonywsparcia.ziph.pl/
www.opzl.pl
https://lbw.opzl.pl/
www.rpo.lubuskie.pl

RPO województwa łódzkiego

www.rpo.lodzkie.pl
www.biznes.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl

RPO województwa małopolskiego

https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-malopolski

RPO województwa mazowieckiego

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

RPO województwa opolskiego

https://rpo.opolskie.pl/?p=40866

RPO województwa podkarpackiego

http://tarcza.podkarpackie.pl/

RPO województwa podlaskiego

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapital-obrotowy.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/fundusze-europejskie-pomagaja-podlaskim-firmom-5-tysiecy-firm-juz-sie-o-tym-przekonalo-dolacz-do-nich.html
https://bonantywirusowy.pl/

RPO województwa pomorskiego

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-pomorskim

RPO województwa śląskiego

https://dlagospodarki.slaskie.pl/

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wsparcie_z_rpo_wsl_w_pandemii_covid_19

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rekordowa_liczba_wnioskow_przedsiebiorcow_062620

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozstrzygniecie_i_rundy_3_2_30062020

http://www.scp-slask.pl/

RPO województwa świętokrzyskiego

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

RPO województwa warmińsko-mazurskiego

https://biznes.warmia.mazury.pl/
www.rpo.warmia.mazury.pl

RPO województwa wielkopolskiego

https://wsparcie.wielkopolskie.pl
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

RPO województwa zachodniopomorskiego

http://www.rpo.wzp.pl
http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-firm-z-rpo-wz