Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania projektów

W perspektywie finansowej 2014-2020 obok dużych projektów infrastrukturalnych wsparcie ze strony inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania inwestycji będą mogły uzyskać również projekty dotyczące kolei aglomeracyjnej. Inwestycje tego typu będą ubiegały się o przyznanie dofinansowania w ramach procedury konkursowej w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wsparcie ma charakter wyłącznie doradczy i obejmuje m.in. weryfikację dokumentacji projektowej. Jego głównym celem jest przyspieszenie procesu przygotowania projektów oraz podniesienie jakości wniosków o dofinansowanie, które będą składane w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat Jaspers, a także wzory fiszek projektowych, które należy wypełnić przed rozpoczęciem współpracy, można uzyskać na Portalu Funduszy Europejskich.