Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wakacje z Funduszami Europejskimi dla aktywnych

Sezon ogórkowy, spokój, cisza, czas urlopów i wypoczynku. Jest wielu zwolenników błogiego lenistwa. Dla tych, którzy wolą jednak kreatywnie i przedsiębiorczo spędzać czas wolny, Fundusze Europejskie mają wiele do zaoferowania. W sierpniu ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Szeroka oferta kierowana jest do firm. O wsparcie mogą starać się również samorządy, instytucje ochrony zdrowia oraz podmioty ekonomii społecznej. 

Cała oferta obejmuje 24 nabory z programów ogólnopolskich, 84 z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Zapoznaj się z sierpniowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!   

Przedsiębiorcy 

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Ahoj przedsiębiorcy! Do 16 września dofinansowanie unijne mogą dostać firmy, które chcą inwestować w badania i rozwój projektów poświęconych szeroko rozumianej żegludze.

Program sektorowy INNOship zainicjował Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE. Członkami związku są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Dofinansowaniem objęty jest szeroki zakres działań. Od procesu projektowania i eksploatacji jednostek pływających, aż po opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii wspierających działalność stoczniową.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBiR 

Sierpień to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie programu sektorowego INNOstal

INNOstal daje możliwość sfinansowania projektów badawczych i rozwojowych w sektorze stalowym. Badania dotyczyć mogą np. nowych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania bądź innowacyjnych systemów zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska. 

Wnioski o dofinansowanie składać można do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie NCBiR  

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Odpowiednio wykształceni i  przeszkoleni pracownicy są bardziej efektywni i zmotywowani w działaniu. Jak zadbać o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych? Fundusze Europejskie oferują dofinansowanie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Wsparcie kierowane jest obecnie do przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej. Więcej informacji o konkursie

A po czasie urlopów i wypoczynku przyjdzie czas na planowanie działań zmierzających do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wsparcia nauczycieli.

Już w sierpniu takie możliwości w obszarze edukacji oferuje konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Szczegóły konkursu  

Innowacje

Innowacje

Razem można więcej. Jeszcze do 29 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój produktów sieciowych z Programu Polska Wschodnia. Pod tą nazwą kryją się inicjatywy, które zrzeszają rozproszone podmioty, atrakcje np. turystyczne lub edukacyjne, miejsca, obiekty, czy produkty w taki sposób, że razem tworzą one jedną markę.

Jeśli połączysz siły z innymi przedsiębiorcami i wspólnie opracujecie ciekawy, innowacyjny produkt lub usługę macie szansę na dofinansowanie Waszego pomysłu. Aby wyjść naprzeciw potrzebom MŚP, teraz można także samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie. W takim wypadku produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi, którzy nie otrzymują wsparcia.

Więcej informacji o dofinansowaniu na tworzenie produktów sieciowych 

Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Przedsiębiorcy, Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Producenci rolni

Ochrona środowiska 

Ochrona środowiska

Przecięty Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci komunalnych. Z roku na rok liczba produkowanych śmieci niestety rośnie. Sprawne gospodarowania odpadami komunalnymi staje się kluczową sprawą. Przede wszystkim chodzi o rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, co ma pozwolić na minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów. 

Od 31 lipca rusza nabór wniosków dotyczących budowy infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów.

Projekt może objąć finansowaniem również inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów (np. zakup pojemników na odpady). Więcej informacji na temat konkursu  

Konkursy planowane w województwach także stanowią bogatą ofertę dofinansowania ochrony środowiska:  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Województwo podlaskie oferuje wsparcie finansowe na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.Ze wsparcia mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, producenci rolni, JST i ich jednostki organizacyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe. Więcej informacji o konkursie

Region opolski zachęca do aplikowania o środki finansowe na tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej,  opracowanie planów i programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, tworzenie nowych oraz ochronę, pielęgnację i konserwację istniejących pomników przyrody, a także prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych. Cała oferta dostępna na stronie 

Nadal aktualna pozostaje mazowiecka oferta na realizację projektów dotyczących „niskiej emisji” w regionie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać JST, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Więcej informacji o dofinansowaniu

Jednostki administracji rządowej, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, NGO, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi

Cyfryzacja

Cyfryzacja

Każdy może korzystać już  z wielu e-usług publicznych. Dzięki nim możemy załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu, co ułatwia nam codzienne życie.

Tworzenie i rozwój e-usług publicznych to jednak trwający proces, w którym nadal jest wiele obszarów do usprawnienia. Aby to urzeczywistnić, nadal można składać wnioski w konkursie dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, Programu Polska Cyfrowa.

W konkursie mogą wziąć udział jednostki administracji rządowej, podmioty im podległe oraz partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, NGO, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi. 

Więcej informacji o konkursie

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, podmioty zatrudnienia społecznego

Zdrowie

Zdrowie

Natomiast mieszkańcy podkarpacia już wkrótce będą mieli ułatwiony dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do kobiet w ciąży, rodziców, młodych mam, osób niesamodzielnych, uczestników projektów ekonomii społecznej. A to wszystko jest możliwe dzięki środkom w konkursach: 

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji 

Potrzebujesz dodatkowych informacji

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

  Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!