Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Via Carpatia ze wsparciem Funduszy Europejskich

Szlak Via Carpatia to aż 2,6 tys. kilometró trasy łączącej północ z południem Europy. Polski odcinek Via Carpatia będzie liczył około 680 kilometry i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie (po śladzie dróg S61, DK8 i S19). W Polsce w całości będzie to droga ekspresowa. Zakończenie budowy całego polskiego odcinka Via Carpatia przewiduje się na 2025 r. Dziś oddane do użytkowania zostało 9,5 kilometra tej trasy.

Odcinek Lasy Janowskie – Zdziary powstał w ramach projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek w. Lasy Janowskie (bez węzła) – w. Nisko Południe (z węzłem) realizowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Koszt całkowity projektu to 917 mln złotych, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to 468 mln złotych.

Nowo wybudowany odcinek drogi S19, stając się drogą ekspresową, usprawni ruch tranzytowy i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie mobilność osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej, co wpłynie na wzrost konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej kraju.

*****

Dziś Światowy Dzień Drogi - ustanowiony dla upamiętnienia I Światowego Kongresu Drogowego w 1908 r. w Paryżu.

Budowa i modernizacja dróg to ważny aspekt polityki Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest stworzenie spójnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach technicznych w ramach całej UE.

W Polsce inwestycje drogowe wspierane są z Funduszy Europejskich, m.in. w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego priorytetem jest m.in. domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych, a także realizacja szeregu obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych, których zadaniem jest odciążenie miejscowości od nadmiernego ruchu drogowego, poprawa płynności i bezpieczeństwa na drogach.

Do chwili obecnej w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko udostępniono do ruchu w sumie około 1 234 kilometrów dróg, w tym 81 kilometrów autostrad, 1006 kilometrów dróg ekspresowych i 147 kilometrów dróg krajowych. W ramach udostępnionych odcinków dróg powstały też obwodnice 26 miast.

Projekty drogowe są realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która jest największym beneficjentem Programu Infrastruktura i Środowisko. Kwota środków unijnych przewidziana dla GDDKiA na realizację projektów drogowych wynosi prawie 11 mld euro, czyli ponad 47 mld złotych.