Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Usługi ekosystemowe dla Karpat w projekcie Centralparks

Zdjęcie przedstawia łąkę w Karpatach

Projekt Centralparks tworzy narzędzia dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat. Ich celem jest ochrona bioróżnorodności i  krajobrazu z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych. Będą dostępne dla wszystkich obszarów chronionych.

Prace projektowe rozpoczęto od zdefiniowania grupy międzynarodowych ekspertów karpackich. Ich zadaniem było znalezienie wspólnego podejścia do ochrony różnorodności biologicznej Karpat poprzez nowe wytyczne zmierzające do jej poprawy, jak również obejmujące ochronę krajobrazu oraz lokalny zrównoważony rozwój turystyki. 

Projekt koncentruje się również na rozwoju umiejętności osób zarządzających obszarami chronionymi, w celu wzmocnienia ochrony przyrody, m.in. planowania jej w długim okresie. Głównym produktem projektu będzie „Karpacki zestaw narzędzi usług ekosystemowych”, dotyczący gospodarki nizinnej i górskiej Karpat. Ten zestaw narzędzi zapewni jasne, ponadnarodowe zrozumienie zrównoważonej oceny i korzystania z takich usług na obszarach chronionych.  Opracowane narządzia będą następnie testowane za pomocą działań pilotażowych na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, z udziałem administracji obszarów chronionych i społeczności lokalnych.

Na zdjęciu widoczne jest pasmo górskie w Karpatach

O projekcie

Projekt Centralparks (polska nazwa: Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego) dofinansowany jest przez program Interreg Europa Środkowa. Realizowany jest od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r przez ośmiu partnerów z siedmiu krajów. Wspierany przez Konwencję Karpacką, komunikuje się z karpackimi obszarami chronionymi i społecznościami lokalnymi wykraczając poza partnerstwo projektowe w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji i na Ukrainie. 

Partnerzy projektu

  • Partner Wiodący: Akademia Europejska w Bolzano/Bozen - Eurac Research (Włochy)
  • Państwowa Służba Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej (Słowacja)
  • NFA-Romsilva - Administracja Parku Narodowego Piatra Craiului (Rumunia)
  • Stowarzyszenie Ekopsychologia (Polska)
  • Dyrekcja Parku Narodowego Duna-Ipoly (Węgry)
  • NGO Pronatur (Słowacja)
  • European Wilderness Society (Austria)
  • Centrum Edukacji i Informacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Bílé Karpaty (Czechy) 

Na grafice logo projektu CENTRALPARKS