Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Światowy Dzień Rzek

Dawniej, to właśnie wokół nich toczyło się życie, były kierunkiem dla osadnictwa, ale też szlakiem dla podróżujących. Były i wciąż są, źródłem pokarmu dla wielu gatunków i środowiskiem rozrodu i wychowywania potomstwa. Do dzisiaj są miejscem wypoczynku, cieszą oko wspaniałym krajobrazem. Mowa oczywiście o rzekach.

W Światowym Dniu Rzek, który jest obchodzony co roku w ostatnią niedzielę września, przypominamy jak Fundusze Europejskie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wspierają przywracanie rzekom ich naturalnego charakteru. Przy udziale środków unijnych POIiŚ realizowane są kompleksowe zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Działania te mają na celu renaturyzację przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych, w tym odtwarzanie mokradeł i poprawę warunków wodnych torfowisk, przywracanie zdolności wód do samooczyszczania oraz przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.

Jedną z takich inwestycji jest realizowana na rzece Wisłoce likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych. Działania udrożnieniowo-renaturyzacyjne realizowane są także na dopływach Wisłoki - Ropie i Jasiołce. Swobodna wędrówka ryb i innych organizmów wodnych ułatwia poszukiwanie pokarmu, ale również pozwala na odnajdywanie kryjówek i miejsc na tarło. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych lub przebudowanych 7 przepławek dla ryb, co umożliwi poprawę stanu ekologicznego wód - zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 28,6 mln zł, w tym ponad 24,3 mln zł to dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie internetowej Wisłoka bez barier.

 

Przepławka w Gorlicach na rzece Ropie
Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk

Przepławka w Jedliczach, na rzece Jasiołka
Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk

Przepławka w Szczepańcowej - Rzeka Jasiołka
Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, fot. Piotr Sobieszczyk

Kolejnym przykładem inwestycji służącej poprawie stanu ekologicznego wód jest projekt „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. Działania w ramach projektu posłużą przywróceniu spójności sieci obszarów Natura 2000 oraz odtworzeniu historycznych korytarzy ekologicznych, które łączą Wisłę z rzekami Sołą i Skawą. Inwestycja zakłada budowę nowych oraz modernizację starych przepławek dla ryb, które ułatwią ich bytowanie oraz umożliwią naturalną migrację. 

Realizacja projektu wzmocni także odporność środowiska na negatywne skutki zmian klimatu, m.in. na klęski żywiołowe. Całkowity koszt inwestycji to ponad 60 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności UE wynosi ponad 51 mln zł, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, które odpowiada za realizację projektu.