Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Śląski program regionalny - środki UE na walkę z koronawirusem

Niemal 24 miliony euro (ok. 110 mln zł) przeznaczy województwo śląskie na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w regionie. Środki pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), a ich pilne przesunięcie na ten cel możliwe było na podstawie uzgodnień Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską.

Relokacja środków

W trybie nadzwyczajnym Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zwiększenie alokacji w działaniu 10.1. Infrastruktura zdrowia.

Na ten cel przesunięte zostaną niewykorzystane środki z działań:

  • 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
  • 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji,
  • 5.2. Gospodarka odpadami,
  • 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne,
  • 6.2. Transport kolejowy.

Łącznie to prawie 24 miliony euro, czyli ok. 110 mln zł, które zostaną skierowane na nowy typ projektu związany z zakupami niezbędnego sprzętu oraz adaptacją pomieszczeń jednostek służby zdrowia w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Nowy typ projektu

Przemieszczone środki sfinansują projekty w trybie pozakonkursowym, w ramach których projektodawcy zrealizują:

  • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów),
  • zakup środków ochrony jednorazowej,
  • zakup łóżek szpitalnych wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych,
  • budowę tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne szpitali uczestniczących w działaniach kryzysowych.

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej kwalifikalność wydatków ponoszonych na ten cel jest akceptowalna od 1 lutego br.