Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rzymskie Łaźnie, Święte Schody, potańcówki na dworcu kolejowym... Takie rzeczy tylko z Programem Infrastruktura i Środowisko

Jeśli zaczynacie zastanawiać się nad postanowieniami noworocznymi, mamy propozycję: więcej kultury! O nowe (lub całkiem stare w nowej wersji) miejsca na kulturalnej mapie Polski zadbaliśmy z funduszami unijnymi Programu Infrastruktura i Środowisko. Warto korzystać.

Koniec 2019 roku i początek roku 2020 obfituje w otwarcia projektów, które realizowane były w sektorze kultury POIiŚ. Miejsca dotąd niedostępne lub zapomniane wracają do przestrzeni publicznej, a te, które mocno odczuły upływający czas, odzyskują dawną świetność. Jednym z takich miejsc jest dworzec kolejowy w Krośnie. Projekt „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej” został oficjalnie zakończony. W dawnych dworcowych przestrzeniach można obcować z tradycyjną kulturą w nowoczesny sposób. W Etnocentrum przenosimy się wirtualnie w świat dawnego Podkarpacia, można też posłuchać ludowych legend lub… zatańczyć na dawnym peronie kolejowym.

Warto zaplanować wizytę w Krakowie. To tu znajdują się jedne z najsłynniejszych w Polsce schodów – Święte Schody w kościele oo. Pijarów. W czasie prowadzenia projektu POIiŚ („Perła polskiego baroku -rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej”) dokonano zaskakującego odkrycia. W schodach ukrytych było prawie 60 schowków, a w nich – relikwie. Niektóre, jak mały krzyżyk z kryształu górskiego, zachowały się w świetnym stanie.

Również w Krakowie można już sprawdzić efekty projektu prowadzonego przez tamtejsze Muzeum Narodowe („Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”). Unikatowa kolekcja z "Damą z gronostajem" Leonarda da Vinci i "Krajobrazem z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta na czele jest już dostępna dla fanów sztuki. Ale to tak naprawdę wisienka na wielowarstwowym torcie. Na projekt złożyły się bowiem zarówno prace budowlane i wykończeniowe przestrzeni muzealnych, jak i wyposażenie ich w sprzęt audio-video. Przeprowadzono też prace konserwatorskie i wykonano cyfrowe odwzorowania obiektów ekspozycyjnych.

Pora na Łańcut. Tu, w XVI-wiecznym Muzeum-Zamku, można zwiedzać… rzymskie łaźnie! Realizacja unijnego projektu POIiŚ („Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie”) pozwoliła na odtworzenie, ale przede wszystkim udostępnienie turystom przestrzeni dotąd niedostępnych. W latach 20. XX wieku powstały tu luksusowe łaźnie rzymskie. Dzięki zachowanym fotografiom teraz bardzo wiernie odtworzono ich wygląd. Zachowało się tu też część oryginalnego wyposażenia – nie tylko meble, ale i wanny.

Ponownie można w pełni podziwiać piękno sandomierskiej katedry. Zakończył się już projekt POIiŚ prowadzony we wnętrzach XIV-wiecznej Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny („Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”). Sandomierska parafia otrzymała 1,2 mln zł dofinansowania z POIiŚ na prace, które objęły konserwację techniczną i estetyczną zabytkowego wnętrza Bazyliki Katedralnej. Była to przede wszystkim konserwacja techniczna i estetyczna sklepień, żeber sklepień ze służkami oraz kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami w nawie głównej, północnej i południowej.

Zmiany, których dokonały fundusze unijne POIiŚ widoczne są też w warszawskim Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Na projekt „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” składało się mnóstwo elementów. Najważniejsze prace skupiały się wokół Galerii Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu. Remont i modernizację przeszedł także budynek Oranżerii. Udało się poza tym rozbudować muzealną bazę cyfrową, poddając digitalizacji kolejne obiekty.

Po więcej inspiracji na podróże śladami POIiŚ zapraszamy na naszą stronę internetową www.pois.gov.pl.