Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska liderem w UE

Polska pozostaje liderem w UE pod względem płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską. KE wypłaciła państwom członkowskim środki w wysokości około 12,5 mld euro. Z powyższej kwoty do Polski trafiło 4,2 mld euro. To najwięcej ze wszystkich krajów UE, a jednocześnie 1/3 wszystkich wypłaconych dotychczas państwom członkowskim funduszy. Ponadto do 30 czerwca 2017 r. KE przekazała Polsce 4,6 mld euro tytułem płatności zaliczkowych.

Do 30 czerwca 2017 r. złożono 57 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 354 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła ponad 220 mld zł, co stanowi 72% alokacji. W I półroczu 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 113 mld zł, w tym dofinansowanie UE 69 mld zł.

Od uruchomienia programów do 30 czerwca 2017 r. podpisano z beneficjentami niemal 19 tys. umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę ponad 174 mld zł, w tym w części dofinansowania UE ponad 112 mld zł (36,4% alokacji). Wartość zakontraktowanych w I półroczu br. projektów wyniosła 60 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 39 mld zł.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wyniosła na koniec I półrocza 2017 r. blisko 32 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 24 mld zł, co stanowi 8% alokacji. Tylko w 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski o wartości 11 mld zł, z czego dofinansowanie UE to blisko 8 mld zł. Od początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE 27 mld zł w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W samym 2017 r. certyfikowano do KE ok. 9 mld zł wydatków kwalifikowalnych.

Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższą kontraktację – 33% w RPO wobec 39% w programach krajowych (KPO) oraz poziom płatności beneficjentów (4% w RPO wobec 10% w KPO).

Po trzech konkursach ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF-Transport, polscy beneficjenci realizują lub będą realizować 43 projekty o łącznej wartości 5,5 mld euro, w tym dofinansowanie z CEF ok. 4,1 mld euro. Około 17% całego budżetu Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu przypada na projekty z Polski. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego konkursu, polska koperta narodowa została zakontraktowana w 100%.