Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyły środki z REACT-EU w regionach

Wdrażanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w bieżącym roku upłynęło pod znakiem programowania środków z instrumentu REACT-EU. REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W ramach I transzy REACT EU regiony łącznie mają do dyspozycji kwotę ok. 365 mln euro, którą przeznaczają na wsparcie dla przedsiębiorców oraz projekty w obszarze ochrony zdrowia, energetyki i cyfryzacji. Aby móc z nich skorzystać, konieczna jest zmiana programu regionalnego (RPO), potwierdzona decyzją Komisji Europejskiej.

Decyzję zmieniającą program otrzymało już 15 województw, formalności związane ze zmianą programu dla województwa łódzkiego są już na finiszu i spodziewamy się decyzji jeszcze w styczniu 2022 roku.

W proces zmian programów województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego włączona była dyskusja z Komisją Europejską dotycząca przestrzegania przez te regiony horyzontalnej zasady niedyskryminacji. Wszystkie te regiony podjęły inicjatywę, wyjaśniając, zmieniając lub uchylając budzące wątpliwości Komisji Europejskiej uchwały Sejmików. Intencją samorządowców nie jest bowiem dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną czy jakiekolwiek inne cechy.

Zmodyfikowane dokumenty znajdują się Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych województw:

Trzeba także podkreślić, że istnieją wielostopniowe mechanizmy zabezpieczające przed działaniami dyskryminacyjnymi w zarządzaniu i wdrażaniu funduszy unijnych. Każdy projekt jest oceniany na etapie aplikowania pod kątem kryteriów zgodności  z zasadami horyzontalnymi UE. Ponadto projekty podlegają kontroli na etapie ich wdrażania i rozliczania. W ramach żadnego z programów nie stwierdzono naruszenia zasad niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a gdyby takie naruszenie zostało stwierdzone wobec beneficjenta zastosowane zostałyby odpowiednie sankcje na podstawie obowiązujących zapisów umów o dofinansowanie.