Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszyła budowa nowych torów kolejowych w porcie w Gdyni

W gdyńskim porcie kontynuowane są prace mające na celu ułatwianie dostępu do portu od strony lądu. Rozpoczął się kolejny etap prac - budowa nowych torów. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Docelowo, w ramach projektu, przebudowanych zostanie aż 115 km torów.

Prace obejmują także, m.in.: budowę i przebudowę 13 km dróg oraz budowę dwóch przejazdów kolejowych. Powstanie także nowe lokalne centrum sterowania.

Celem projektu jest poprawa dostępu kolejowego i zdolności przeładunkowej portu poprzez podniesienie parametrów technicznych linii kolejowych, tj. dostosowanie układu torowego do prędkości 60 km/h, a także dostosowanie stacji do obsługi składów pociągów o długości 740 m.

Skróci się czas załadunku i rozładunku towarów, a obsługiwane pociągi będą mogły być dłuższe i zabierać większe ładunki. Przedsięwzięcie sprawi, że wzrośnie atrakcyjność kolei względem innych środków transportu.

Na chwilę obecną, prace budowlane postępują bardzo sprawnie i pomimo aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, bez większych opóźnień.

Wartość projektu wg umowy o udzielenie dotacji, zawartej z Komisją Europejską, to 190,87 mln euro, w tym wkład CEF wynosi 162,23 mln euro. Jednak, w związku ze wzrostem cen w budownictwie, koszty projektu w trakcie realizacji wzrosły blisko dwukrotnie. Inwestycja zostanie zakończona dzięki zapewnieniu brakujących środków z budżetu państwa.

Prace budowlane mają zakończyć się z końcem 2021 roku. Cały projekt, obejmujący także m.in. wykup gruntów oraz nadzór nad inwestycją, zostanie zrealizowany do końca 2022 roku.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia dostępnych jest na stronie beneficjenta projektu.