Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszył nabór aplikacji w "Strefie Pomysłodawcy"

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) ogłosiło konkurs na wybór operatora w ramach realizacji pilotażu "Strefa Pomysłodawcy". Pilotaż jest realizowany ze środków projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) pn. INNOLAB. Aplikacje można składać od 4 stycznia do 5 lutego 2021 roku.

Celem pilotażu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.

Wybrany w trybie konkursowym Operator (Grantobiorca) udostępni przestrzeń dla Pomysłodawcy i będzie dysponował odpowiednimi możliwościami organizacyjnymi, kompetencyjnymi, infrastrukturalnymi i technicznymi. Kluczowe jest wykorzystanie do realizacji programu istniejącego potencjału infrastrukturalnego i kadrowego Grantobiorcy.

Więcej informacji na stronie MRPiT.