Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych!

Od 31 marca do 28 maja 2021 r. czekamy na wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Projekty zostaną ocenione w ogłoszonym 26 lutego br. konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na budowie lub przebudowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW. To już siódmy i zarazem ostatni konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii. Budżet konkursu wynosi 80 mln zł, w tym:

  • dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego - 30 mln zł;
  • dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw - 50 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje NFOŚiGW!

Szczegóły i niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie NFOŚiGW