Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020

Możliwości finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przy wsparciu funduszy europejskich 2014-2020 – to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel podczas uroczystości inauguracyjnej Roku Jubileuszowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Odbyła się ona 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

"Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki jest kluczowym celem polityki rozwojowej naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest tzw. wzrost inteligentny oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej, która nie kopiuje nowoczesnych technologii, lecz je kreuje"

– mówiła wiceminister Wendel.

Dodała, że Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 r. Istotną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają nowe programy operacyjne, współfinansowane ze środków UE, w szczególności Program Inteligentny Rozwój oraz regionalne programy operacyjne.

"Program Inteligentny Rozwój jest ukierunkowany na wsparcie badań i innowacji, zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki, a także podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki"

– mówiła wiceszefowa resortu.

Środki Programu będą kierowane do przedsiębiorstw (zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm), jednostek naukowych i uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu, które wspierają prowadzenie działalności B+R. O wsparcie będą mogły ubiegać się także konsorcja (naukowe, naukowo-przemysłowe), klastry, platformy technologiczne.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będą realizowane działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez inwestycje oraz rozwój kadr. Wzmocnione zostaną regionalne inteligentne specjalizacje, głównie w zakresie innowacji oraz prac badawczo-rozwojowych.

Wiceminister Wendel przypomniała, że w latach 2007-2013, programem krajowym wspierającym innowacyjność polskiej gospodarki był Program Innowacyjna Gospodarka. Zaznaczyła, że pełna ocena efektów jego realizacji będzie możliwa po 2015 r., ponieważ w dalszym ciągu realizowane są duże projekty inwestycyjne lub badawcze, które mają kluczowy wpływ na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.