Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwijaj swoją firmę już od stycznia! Zapraszamy do składania wniosków w styczniowych konkursach dla przedsiębiorców

W styczniu na mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców czeka 30 zupełnie nowych konkursów m.in. w obszarze badań naukowych, energetyki, innowacji czy rewitalizacji.

Spośród 88 trwających w styczniu naborów dla przedsiębiorców, 17 to konkursy z  programów ogólnopolskich, 64 z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zajrzyj na Portal Fundusze Europejskie i sprawdź wszystkie konkursy unijne! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

badania i rozwój

Dla przedsiębiorców inwestujących w centra badawczo-rozwojowe styczeń to ostatnia szansa na złożenie wniosku o dofinansowanie – 17 stycznia kończy się nabór wniosków w tym konkursie. To ostatnia szansa na zakup aparatury, sprzętu lub innej niezbędnej technologii  służącej tworzeniu oraz rozwojowi produktów i usług. W tym ogólnopolskim konkursie do rozdysponowania jest 460 mln zł.

Informację o konkursie znajdziesz tutaj

Również w styczniu koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych mają ostatnią szanse na złożenie w wniosków w konkursie dedykowanym  współpracy międzynarodowej. Wymogiem jest, aby realizowali oni projekty dla członków klastrów w obszarze internacjonalizacji, budowania sieci kontaktów, wymiany wiedzy z partnerami czy też promowania marek produktowych, w tym również Marki Polskiej Gospodarki. Sprawdź szczegóły

Jeśli masz siedzibę firmy w woj. zachodniopomorskim bądź chcesz prowadzić tam działalność, która jest przedmiotem konkursu, możesz otrzymać aż do 5 mln zł na prace badawcze, zakup wyników prac B+R, działania w zakresie wzornictwa lub ochrony własności. Złóż wniosek do 2 marca. Na konkurs przeznaczyliśmy ponad 47 mln zł. Sprawdź szczegóły

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach to kolejny konkurs dla przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim. Na powstanie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego czy laboratorium  możesz otrzymać do 5 mln zł! Sprawdź szczegóły 

Na podobne projekty możesz złożyć wniosek w województwie łódzkim.  Wydatki kwalifikowane w Twoim projekcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe mogą wynieść aż 25 mln zł! Sprawdź szczegóły

Również do 25 mln złotych wydatków kwalifikowanych możesz uzyskać na inwestycje  służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa w woj. łódzkim. Wniosek możesz złożyć do 28 maja. Sprawdź szczegóły

energetyka

Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To oferta skierowana do dużych przedsiębiorców z całej Polski. Środki unijne mają pomóc w poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie. Dzięki nim można np. przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne.

Środki unijne mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny. Dodatkowo częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu.

Projekt może otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania wydatków kwalifikowanych. Jest to pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Sprawdź szczegóły

Także w regionalnych programach znajdziesz coś dla siebie. W łódzkim ponad 120 mln złotych czeka w konkursie na projekty z obszaru ochrony powietrza. Np. na wymianę lub renowację źródeł ciepła czy rozbudowę systemów zaopatrzenia w ciepło możesz uzyskać aż do 89% wartości kosztów kwalifikowalnych. Sprawdź szczegóły

Na projekty realizowane w woj. dolnośląskim dotyczące np. rozbudowy lub/i modernizacji sieci ciepłowniczych przeznaczyliśmy prawie 33 mln złotych. Minimalna wartość projektu to 100 tys. złotych. Sprawdź szczegóły 

innowacje

Na wdrożenie w Twojej firmie innowacji, która będzie stosowana na terenie woj. śląskiego nie dłużej niż 3 lata możesz zdobyć do 45% dofinansowania. Całkowita pula środków w tym konkursie to ponad 66 mln zł. Sprawdź szczegóły

 

wspp

Przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie w tworzeniu rozwiązań w sferze społecznej, 15 stycznia mają ostatnią szansę na sięgnięcie po dotację na ten cel. Chodzi o projekty dotyczące nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego UE. Nowe rozwiązania czyli takie, które w całości lub w części nie występują dotychczas w Polsce. Sprawdź szczegóły

rewitalizacja

Firmy z województw śląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego mogą również startować w konkursach dotyczących:

  • przebudowy lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, obiektów poprzemysłowych/ powojskowych;
  • zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany którymś z konkursów, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

 

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 

 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.