Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozpoczynamy konsultacje projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027.

Konsultacje trwają do 27 sierpnia 2021 r.

Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji, grupy docelowe oraz zasady i standardy działań informacyjnych i promocyjnych nt. Funduszy Europejskich (FE) w nowej perspektywie finansowej.

Jest dokumentem horyzontalnym – dotyczy wszystkich programów polityki spójności (krajowych i regionalnych). Na jej podstawie instytucje zarządzające opracują bardziej szczegółowe strategie komunikacji dla poszczególnych programów, uwzgledniające ich specyfikę tj. charakter, zakres wsparcia i grupy docelowe.

Dokument uwzględnia zasady współpracy z wszystkimi instytucjami i podmiotami, które będą realizowały działania związane z komunikacją o FE, jak również działania na rzecz innych instrumentów UE.

Dokument do pobrania:

Uwagi prosimy zgłaszać tylko za pośrednictwem formularza (XLS 41 KB) i przesłać na adres: koordynacja.dip@mfipr.gov.pl do 27 sierpnia 2021 r.