Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”

5 listopada 2015 r. Komisja Europejska (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) ogłosiła nabór konkursowy na wsparcie projektów w sektorze transportu mechanizmu „Łącząc Europę” (z ang. CEF). Konkurs ogłoszony jest na podstawie Wieloletniego Programu Prac.

Wszystkie wnioski aplikacyjne, przed przekazaniem do Komisji, muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski nie posiadające takiej akceptacji nie będą oceniane przez KE.

Szczegóły dotyczące naboru

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura preselekcji wraz z harmonogramem i pozostałymi informacjami niezbędnymi w procesie składania wniosków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 ***

Instrument „Łącząc Europę” to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest odpowiedzialne za koordynację wdrażania sektora transportu CEF.