Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Równe szanse dla uczniów

Dziewczynka w różowej sukience siedzi w klasie

W ostatnich badaniach poziomu szkolnictwa PISA 2018 warszawscy gimnazjaliści osiągnęli jedną z najlepszych pozycji na świecie. Jednak Polska zajęła także drugie miejsce pod względem zróżnicowania wyników uczniów z metropolii i reszty kraju. Jest to sytuacja alarmująca i nie lada wyzwanie. Kolejnym jest potrzeba znoszenia ograniczeń dla uczniów z niepełnosprawnościami, która wynika z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ. Z pomocą uczniom przychodzą Fundusze Europejskie i budżet państwa. Oferują pomoc finansową i kompleksowe wsparcie.

Szkołom i urzędom bliska jest idea wyrównywania szans uczniów. Aby ten proces przeprowadzić sprawnie, konieczne jest zaangażowanie osób związanych zawodowo z oświatą. Mogą one otrzymać – z Funduszy Europejskich i budżetu państwa – wsparcie finansowe i narzędzia potrzebne do ułatwienia uczniom rozwoju i zapewnienia lepszej przyszłości. Bardzo wiele zależy od nauczycieli, dyrektorów szkół i urzędników odpowiedzialnych za edukację na poziomie gminy czy powiatu. Jeśli należysz do tego grona, sprawdź, ile można zyskać w poniższych konkursach i zgłoś swój udział.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez światowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata. Więcej o nim przeczytasz na stronie gov.pl

Szansa dla uczniów i nauczycieli   

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to oferta dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe i dzielić się nimi z uczniami. Program dotyczy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Powstał, by umożliwić odkrywanie talentów informatycznych wśród młodzieży. Jednocześnie wspiera nauczycieli, którzy podejmują się tego wyzwania. Dla ich rozwoju, we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami technicznymi, przygotowano wiele szkoleń, laboratoriów i warsztatów (z programowania, algorytmiki czy robotyki). Ich uczestnicy będą mogli stworzyć w swoich szkołach koła informatyczne dla zdolnych uczniów i je prowadzić. Młodzież ma szansę na rozwijanie swoich pasji i sprawdzenie się w zawodach algorytmicznych. A nic tak nie mobilizuje, jak współzawodnictwo. 

Wojtek Różowski – młody talent z Trzebini, ma niezwykłe osiągnięcia właśnie dzięki rozwijaniu swoich zainteresowań. Informatyka stała się jego pasją, gdy miał zaledwie 11 lat. Choć pochodzi z niedużej małopolskiej miejscowości, był już laureatem wielu międzynarodowych konkursów informatycznych i naukowych. A nawet sam wręczał nagrody innym. Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest więc niepowtarzalną szansą na rozwój i naukowe sukcesy.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – korzyści dla nauczycieli:

  • granty na podnoszenie kompetencji oraz działalność koła informatycznego
  • uczestnictwo w certyfikowanym kursie, który przygotowuje do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania
  • nowoczesne materiały dydaktyczne
  • wsparcie najlepszych polskich uczelni technicznych

Kto może skorzystać z programu? Sprawdź szczegóły. Jeśli założysz konto i wypełnisz prosty wniosek, w ciągu 30 dni otrzymasz informację zwrotną. Nowy nabór ogłoszony będzie jeszcze w styczniu. Opis całej ścieżki, od złożenia wniosku do uruchomienia koła informatycznego, znajdziesz na stronie Centrum. Centrum Mistrzostwa Informatycznego to inicjatywa finansowana z Funduszy Europejskich z Programu Polska Cyfrowa (POPC)

Dostępna Szkoła

Równie ważne jest ułatwienie dostępu do edukacji dzieciom z niepełnosprawnościami. Pomaga w tym projekt Dostępna Szkoła. Do zrobienia w placówkach jest naprawdę dużo! Sale dydaktyczne i toalety często nie są odpowiednio przystosowane, brakuje też wind. Tak samo istotne jak usuwanie barier architektonicznych jest zdobywanie przez pedagogów i rodziców nowych kompetencji do współpracy z uczniami o szczególnych potrzebach.  

Ale usuwanie barier architektonicznych to nie wszystko. Istotne jest też zdobywanie przez pedagogów i rodziców nowych kompetencji do współpracy z uczniami o szczególnych potrzebach.

To wymaga sporych wydatków. Inwestycja musi być ściśle dopasowana do potrzeb konkretnej szkoły i jej uczniów. Projekt Dostępna Szkoła finansuje takie wyzwania. Oferta obejmuje granty dla szkół i dodatkowe wsparcie dla nauczycieli. Ubiegać się o nie mogą dyrekcje poszczególnych placówek.  

Jak to działa? Na początku szkoła jest poddawana audytowi dostępności. Pozwala on na poznanie jej indywidualnych potrzeb i dopasowanie odpowiedniego wsparcia. Następnie przyznawany jest grant (od 500 tys. zł do 1 mln 350 tys. zł) na wprowadzenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Pieniądze umożliwiają modernizację danej placówki, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (do 60% kwoty dofinansowania). Oprócz funduszy na montaż windy czy zakup transportu dla dzieci z niepełnosprawnościami można też skorzystać z doradztwa czy szkoleń podnoszących kwalifikacje pedagogów. Taką potrzebę zgłaszają sami nauczyciele. Projekt realizowany jest w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) za pośrednictwem dwóch podmiotów (tzw. operatorów):

Warto śledzić ich strony internetowe, ponieważ nabory w obu przypadkach ogłoszone zostaną już w połowie stycznia! 

Włączenie w edukację

Edukacja włączająca to kolejna idea, która służy potrzebom uczniów z niepełnosprawnościami. Zakłada ona dostosowanie powszechnego systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień i trudności uczniów z różnymi potrzebami. Takie rozwiązanie jest dla nich bardziej korzystne niż kształcenie w szkołach specjalnych. Efektem integracji w środowisku szkolnym są zdecydowanie lepsze wyniki w nauce osób z niepełnosprawnościami. To wiodący dziś w państwach europejskich kierunek polityki edukacyjnej. 

Do końca marca uruchomiony zostanie konkurs, który będzie wspierał (organizacyjnie i finansowo) wprowadzanie edukacji włączającej w Polsce. Jego budżet to ponad 50 mln zł z Funduszy Europejskich (POWER). Dotacje trafią do 16 podmiotów z różnych województw. Będzie to w dużej mierze projekt o charakterze edukacyjnym. Docelowo przeszkolonych zostanie 28 tys. osób – m.in. nauczycieli i osób zarządzających placówkami edukacyjnymi. Szczegóły konkursu będą znane wkrótce.

Jeśli interesują Cię przedstawione możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, wybierz odpowiedni program i złóż wniosek o unijne dofinansowanie. Czy warto? Nie ma co do tego wątpliwości. Skorzystać mogą nie tylko uczniowie i Twoja szkoła, ale też cała społeczność. I z pewnością także Ty!