Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rekordowe płatności w ramach CEF w 2020 roku

Rok 2020 przyniósł rekordowe płatności z Komisji Europejskiej (KE) w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Polscy beneficjenci, tacy jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., GDDKiA, zarządy portów morskich oraz inni, otrzymali łącznie ok. 940 mln euro na rozwój krajowej infrastruktury transportowej.

Składały się na to dwa elementy:

  • zaliczki – wypłacane na podstawie rocznych raportów z postępów w realizacji projektów, ale także po podpisaniu umów o udzielenie dotacji z CEF dla nowych projektów. W tym roku 4 nowe projekty z Polski otrzymały wsparcie z CEF w wyniku konkursu zorganizowanego przez KE. Łączna kwota zaliczek wypłaconych w 2020 r. to ok. 565 mln euro
  • refundacje – wypłacane na podstawie udokumentowanych kwalifikowanych wydatków poniesionych w roku poprzednim lub kilku poprzednich latach. KE zatwierdziła wydatki na poziomie ponad 1,1 mld euro, w tym wkład CEF ok. 870 mln euro. Refundacja wynosi natomiast ok. 372 mln euro (różnica wynika z uwzględnienia wcześniej wypłaconych zaliczek oraz wstrzymania do wypłaty 20% wydatków w projektach do momentu ich ostatecznego zakończenia i rozliczenia).

Pokazuje to, że realizacja projektów CEF nabiera tempa. Kilka projektów zostało zakończonych w 2020 r., a kolejne zostaną zrealizowane w 2021 r. i w kolejnych kilku latach.

Natomiast od początku realizacji CEF Transport do końca 2020 r. KE zatwierdziła wydatki przekraczające 2 mld euro, w tym dofinansowanie CEF ponad 1,5 mld euro, tj. ok. 35% przyznanych Polsce środków w ramach CEF Transport 2014-2020.

W przyszłym roku spodziewamy się jeszcze wyższych wydatków.

***

W ramach CEF w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłoszony został niedawno ostatni już konkurs.

Więcej informacji na temat konkursu

Dotychczas, w wyniku wszystkich przeprowadzonych konkursów, 61 polskich projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 4,3 mld euro