Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prosto do celu z Funduszami Europejskimi

Każdego roku o tej porze, patrząc przez okno, zadajemy sobie podobne pytania: wiosna czy zima? Zamienić puchówkę na lekki płaszczyk, czy nie? Nie ma dobrej  odpowiedzi na te pytania. Przez okres przejściowy po prostu trzeba… przejść. Natomiast w konkursach, dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zasady są konkretnie określone. Z góry wiadomo: kto? kiedy? ile? na co? I wszystko jasne!

W marcu ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest również do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia czy uczelnie wyższe.

Cała oferta obejmuje 38  naborów z programów ogólnopolskich, 92 z programów regionalnych (w tym 50 nowych naborów).

W tym miesiącu można składać wnioski o dotacje głównie w obszarach: aktywizacji społecznej, efektywności energetycznej, B+R, innowacji, cyfryzacji, edukacji i nauki, transportu oraz ochrony środowiska. Kilka naborów jest poświęconych transportowi, zdrowiu i rewitalizacji.

Zapoznaj się z marcowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, uczelnie wyższe

Badania i rozwój

Naczynia laboratoryjne

Stworzenie innowacyjnego produktu w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych to dopiero połowa sukcesu. Aby faktycznie wzmocnić  konkurencyjność i innowacyjność  firmy  trzeba jeszcze te produkty wprowadzić na rynek.  Tu z pomocą również przychodzą fundusze europejskie. Dzięki konkursom „Badania na rynek” możliwe jest sfinansowanie wdrożenia tych innowacyjnych produktów i procesów.

Od 25 marca można aplikować w 3 konkursach:

 1. Badania na rynek (konkurs ogólny)
 2. Badania na rynek (konkurs dedykowany miastom średnim)
 3. Badania na rynek (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności)

Blisko dziesięć konkursów z tego obszaru dostępnych jest w programach regionalnych. Wsparcie finansowe można uzyskać na:

 1. przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji w firmach pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania (województwo małopolskie, lubelskie), tj. na:
  1. fazę badawczo-rozwojową oraz
  2. fazę wdrożeniową (badania przemysłowe, zaprojektowanie linii demonstracyjnych i pilotażowych);
  3. komercjalizację wyników prac badawczych (śląskie); 
 2. rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu (mazowieckie, wielkopolskie).

Przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego, zarówno same, jak i w partnerstwie z jednostkami naukowymi, mogą otrzymać dofinansowanie na zakup usługi badawczo-rozwojowej, która polega na opracowaniu nowego produktu lub usługi, ulepszeniu już istniejącego bądź jego przetestowaniu. 

Innowacje

Żarówka

Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, w Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych

Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy

Centra Usług Społecznych

Aby sprawnie docierać z pomocą potrzebującym, niezbędna jest dobra organizacja i trafne zdefiniowanie problemu do rozwiązania.

Zapewnić to mają Centra Usług Społecznych, które pozwolą na skoordynowanie w jednym miejscu różnego typu oferowanych usług. Oprócz głównych zadań związanych ze świadczeniem pomocy społecznej, mogą to być również działania o charakterze edukacyjnym, czy kulturalnym. A co najważniejsze, wszystko to skrojone na miarę potrzeb danej gminy.

Autorzy takich projektów mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 2,5 mln zł do 5 mln zł, w zależności od typu CUS-u.

W konkursie można aplikować jeszcze do 31 marca.

Więcej informacji o konkursie

Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe

Efektywność energetyczna

Wiatrak

Jeśli planujecie kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych, polegającej w szczególności na:

 • ociepleniu obiektu,
 • wymianie dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • wymianie systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowaniu systemów zarządzania budynkiem,
 • wymianie systemów centralnego ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne

to są na to środki w programach regionalnych (woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie).

Informacje o konkursach w województwach:

Jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, MŚP

Cyfryzacja

Tablet

Lubimy je, bo ułatwiają życie, usprawniają pracę przedsiębiorcom i pozwalają zaoszczędzić cenny czas. Oczywiście mowa o aplikacjach. Jeszcze do 31 marca trwa konkurs na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Dotyczą one następujących obszarów:

 • e-administracja,
 • e-uczenie się,
 • e-włączenie społeczne,
 • e-kultura,
 • e-zdrowie.

Więcej informacji o konkursie

Uczelnie wyższe

Dostępność

Uczelnia dostępna dla wszystkich? O szkołach wyższych bez barier – nie tylko tych barier architektonicznych – marzy wiele osób z niepełnosprawnościami, które chcą się kształcić.

Fundusze Europejskie pomagają uczelniom we wprowadzaniu zmian w obszarze  dostępności komunikacyjnej, procedur kształcenia, czy dostosowywania rozwiązań architektonicznych. Tak, by ułatwić studentom z różnymi potrzebami równy dostęp do kształcenia.

W nadchodzącym konkursie uczelnie mogą starać się o dofinansowanie w wysokości  od 1 do 15 mln złotych (w zależności od modelu wsparcia).

Więcej informacji o konkursie dla uczelni wyższych znajdziesz na stronie NCBR.gov.pl

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, ośrodki pomocy społecznej

Infrastruktura społeczna

Boisko, maski teatralne, stestoskop

Od 24 marca, dla podmiotów z województwa lubelskiego, związanych ze sferą infrastruktury społecznej, rozpoczyna się konkurs na projekty z zakresu:

 • tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozszerzenia oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym

Zobacz także

Do 20 marca potrwa nabór w województwie podlaskim na realizację projektów w zakresie:

 • a) przebudowy, remontu, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejących obiektów infrastruktury społecznej,
 • b) dostosowania obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej, służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy,
 • c) dostosowania obiektów, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Powiązane tematycznie nabory w województwie śląskim:

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje nauki i edukacji

Nauka i edukacja

Otwarta książka

Sporo konkursów trwa lub rozpocznie się w obszarze wspierającym naukę i edukację.

Na przykład w województwie dolnośląskim można składać wnioski na projekty dotyczące budowy/ remontów laboratoriów sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W województwie lubelskim polecamy uwadze nabór na projekty z zakresu:

 • zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 • wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 • dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Szczegóły na stronie rpo.lubelskie.pl

Do 23 marca w województwie zachodniopomorskim potrwa konkurs, który umożliwia:

 • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół/ placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli,
 • rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Ochrona środowiska

Listek

W marcu możliwe jest składanie - przez  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - wniosków na projekty związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, sieci kanalizacji deszczowej czy modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę (woj. dolnośląskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie) oraz gospodarką odpadami. 

Zapoznaj się z naborami, które osbędą się w województwach:

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!