Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Wschodnia po raz kolejny z dobrymi wynikami

W ramach unijnego programu Polska Wschodnia (POPW) zagospodarowaliśmy 98 proc. dostępnych środków. Zawarliśmy ponad 3 tys. umów o dofinansowanie o wartości 8,7 mld zł. To główne wnioski z posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW. O tym jak przebiega realizacja programu oraz jakie wyzwania przed nami rozmawiano 12 maja. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

"Wykorzystanie praktycznie wszystkich pieniędzy z POPW to efekt uruchomienia w ubiegłym roku trzech naborów na kwotę ponad 370 mln zł. Dotyczyły one wsparcia przedsiębiorczości oraz infrastruktury drogowej" - mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dla przedsiębiorców

Do końca 2021 r. w obszarze przedsiębiorczości rozdysponowano 90 proc. środków. To przyczyni się do powstania jeszcze większej liczby nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach i wdrożenia kolejnych innowacji w Polsce Wschodniej.

Na początku kwietnia 2022 roku został ogłoszony kolejny konkurs dla firm chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność na rynkach zagranicznych. Przyjmowanie wniosków o dotację potrwa do czerwca br.

W przygotowaniu jest także nowy konkurs na wdrażanie innowacji w MŚP, które do tej pory cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem firm z Polski Wschodniej.

Inwestycje transportowe

W miastach wojewódzkich Polski Wschodniej pasażerowie już korzystają z ponad 250 szt. nowych, ekologicznych autobusów, trolejbusów, tramwajów, nowych buspasów, oraz ścieżek rowerowych. Działają też nowe inteligentne systemy transportowe, które np. pomagają sterować ruchem w mieście, monitorują warunki na ulicach czy umożliwiają funkcjonowanie na przystankach informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

Zakończono też realizację 26 projektów drogowych, o wartości ok. 1,8 mld zł. Trwa realizacja projektów województwa podkarpackiego i miasta Kielce, z którymi umowy o dofinansowanie podpisano w bieżącym roku.

Wydano też już 87 proc. środków przeznaczonych na rozwój kolei w programie. Dzięki temu m.in. podróżni korzystają już z 7 zmodernizowanych, nowoczesnych i dostępnych dworców kolejowych. Trwają prace w 3 kolejnych obiektach. Pasażerowie mogą też już korzystać ze zmodernizowanych linii kolejowych w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz z pierwszych gotowych odcinków w województwie świętokrzyskim. Zelektryfikowany został 100 km odcinek linii kolejowej nr 68 Lublin – Stalowa Wola Rozwadów.

Wsparcie będzie kontynuowane

Wsparcie Polski Wschodniej będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Program został przekazany do Komisji Europejskiej. Obecnie trwają negocjacje ostatecznego kształtu programu. Więcej informacji nt. planowanego wsparcia można znaleźć na stronie www.polskawschodnia.gov.pl.