Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Inteligentny Rozwój – kryteria wyboru projektów dla kolejnych instrumentów przyjęte

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Drugiemu posiedzeniu tego gremium przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego POIR

Decyzje Komitetu to element prac nad uruchomieniem kolejnych środków w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). 

"Uchwalenie kryteriów jest konieczne, żeby rozpisać nowe konkursy oraz rozpocząć wdrażanie działań, w których fundusze będą inwestowane w trybie pozakonkursowym" – powiedziała wiceminister Wendel.

Działania konkursowe PO IR, dla których uchwalono kryteria wyboru projektów, dotyczą w większości wsparcia przedsiębiorców. Komitet przyjął kryteria dla:

  • działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),
  • poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),
  • poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),
  • działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

Kryteria wyboru projektów dla działań: 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.4.1, 3.2.1, 3.3.2, 4.2, 4.3 i 4.4 PO IR (ZIP 3 MB)

Ogłoszenie konkursów w ww. działaniach zaplanowano na czerwiec (działanie 4.2) i lipiec (pozostałe działania). Nabory rozpoczną się w sierpniu (działania 2.3.2 i 3.2.1), wrześniu (działanie 2.1) oraz październiku (działanie 4.2). Orientacyjna kwota przeznaczona na nie to ponad 1,8 mld zł. Więcej informacji na temat planowanych naborów znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Głosowanie podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego POIR

Podczas spotkania rozmawiano także o wybranych częściach programu, w których przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Uchwalono również stosowne kryteria wyboru projektów dla następujących instrumentów:

  • działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii,
  • poddziałanie 2.4.1 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
  • poddziałanie 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe,
  • działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze,
  • działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Kryteria wyboru projektów dla działań: 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.4.1, 3.2.1, 3.3.2, 4.2, 4.3 i 4.4 PO IR (ZIP 3 MB)

Swoje projekty w tych działaniach planują realizować Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (stworzenie systemu wspierającego transfer technologii do małych i średnich firm, przede wszystkim z dużych przedsiębiorstw), Ministerstwo Gospodarki (uruchomienie systemu, który będzie monitorował realizację krajowej strategii inteligentnej specjalizacji, a także umożliwiał jej weryfikowanie, aktualizację i ewaluację oraz projekt polegający na promocji polskiej gospodarki za granicą), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (projekty dotyczące realizacji Międzynarodowych Agend Badawczych i zwiększania potencjału kadr zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi).

Reprezentanci tych instytucji przedstawili komitetowi założenia swoich projektów. Warunkiem dofinansowania przedsięwzięć jest złożenie i pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie, a następnie zawarcie umowy o dofinansowanie.

Komitet zapoznał się również z wnioskami z dwóch analiz ex-ante dotyczących instrumentów finansowych oraz informacją o planowanych kryteriach wyboru menedżera funduszu funduszy w instrumentach Bridge Alfa oraz Bridge VC w działaniu 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych PO IR.