Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko współfinansuje drogi w stolicy

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska w Warszawie na odcinku węzeł Marsa do granic miasta otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Właśnie podpisano umowę o dofinansowanie na tę inwestycję.

Ciąg ulic Marsa-Żołnierska stanowi jedną z istotnych arterii komunikacyjnych we wschodniej części  Warszawy. Zapewnia powiązanie z drogami zewnętrznymi, w tym korytarzem TEN-T. Jest to jedna z podstawowych tras, która wyprowadza ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku południowym. Inwestycja znajduje się w miejskim węźle sieci bazowej o strategicznym znaczeniu dla sieci TEN-T i została ujęta w planach pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T.

Projekt Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III dotyczy modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa - Żołnierska) do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej (rejon węzła Marsa z Trasą Siekierkowską) do granicy administracyjnej miasta Warszawy.

W ramach etapu III projektu planuje się rozbudowę skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie poprzez budowę estakady w ciągu ulic Żołnierska – Marsa, w kierunku jazdy do centrum miasta, wraz z przebudową istniejącego układu drogowego. Zakres prac obejmie również przebudowę skrzyżowań ul. Marsa z ul. Żołnierską oraz ul. Marsa z ul. Chełmżyńską.

Wartość całkowita projektu wynosi 63,4 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to 52,6 mln zł.

***

Do tej pory w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zakontraktowano ponad 305 mln zł  na projekty drogowe, których beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa:

  • Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. Ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego,
  • Przebudowa ul. Wal Miedzeszyński na odc. Od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasa ekspresową S2,
  • Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. Węzeł Marsa - granica miasta - etap II i etap III.

Dodatkowo przewiduje się objęcie wsparciem, w kwocie ok. 27 mln zł, projektu Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T— budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej.