Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezydent ratyfikował decyzję ws. systemu zasobów własnych UE

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z budżetu UE na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska łącznie ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

"770 mld zł z nowego budżetu UE  dla Polski to sukces negocjacyjny premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu.  Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro"- mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

W ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z Wieloletnich Ram Finansowych oraz w ramach różnych instrumentów Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.