Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywny wpływ funduszy na codzienność

Na sznurku wiszą granatowe kartki z napisami: są powody do radości. Poniżej ikonki z podpisami: więcej czasu dla bliskich, więcej bliskości na co dzień, więcej miejsc do odkrycia, więcej empatii i uważności, więcej równości, więcej zdrowia

Podobno my, Polacy, lubimy narzekać i nigdy nie jesteśmy zadowoleni… Czyżby? Absolutnie nie potwierdzają tego najnowsze badania z listopada 2019 roku. Eurostat badał we wszystkich krajach unijnych poziom satysfakcji z życia. Brał pod uwagę dwa obszary: zadowolenie z relacji międzyludzkich (rodzinnych i przyjacielskich) oraz zadowolenie z sytuacji finansowej. Okazuje się, że Polska w tym rankingu uplasowała się w pierwszej piątce – zaraz za Finlandią, Austrią, Danią i na równi ze Szwecją!

Szczegóły rankingu znajdziesz na stronie ec.europa.eu

Czy to możliwe, że na taki wynik wpływ mają również Fundusze Europejskie? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu – zwłaszcza, że 2 lutego obchodzimy światowy Dzień Pozytywnego Myślenia.

Zacznijmy od najważniejszego pytania: jak fundusze wpływają na jakość życia rodzinnego, czas wolny i sytuację finansową przeciętnego Kowalskiego?

Więcej czasu dla bliskich

O czym marzymy najczęściej, kiedy kończy się weekend? Czego nam najbardziej brak? Oczywiście – czasu! Tak, to najbardziej deficytowy towar w niesłychanie szybko zmieniającej się rzeczywistości. Chcielibyśmy mieć więcej czasu dla siebie, dla najbliższych i przyjaciół. Ale czy na to mają wpływ Fundusze Europejskie?

Otóż mają, bo wspierają rozwój cyfryzacji i szeregu e-usług, które pozwalają nam zaoszczędzić nasz bezcenny czas. Przykładem niech będzie choćby wypełnianie i złożenie zeznania rocznego, czyli PIT-u w Urzędzie Skarbowym. Kiedyś to stresujące, żmudne zajęcie zajmowało nam co najmniej kilka godzin i pochłaniało mnóstwo energii. Dziś, dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa, mamy możliwość elektronicznego wygenerowania PIT-u i wysłania go do Urzędu Skarbowego. Zaoszczędzony w ten sposób czas możemy spędzić z rodziną lub przyjaciółmi.

Liczby pokazują, jak bardzo potrzebne było to narzędzie: w 2019 r. na 19,9 mln wszystkich złożonych deklaracji aż 16,1 mln to deklaracje złożone elektronicznie!

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z usługi e-PIT, wejdź na stronę podatki.gov.pl i zobacz, jakie to wygodne.

Więcej bliskości na co dzień 

Fundusze Europejskie pomagają nam być bliżej siebie. Jak? Choćby zmniejszając dystans – nie tylko geograficzny – pomiędzy członkami rodziny czy przyjaciółmi. Wpływ na to ma sieć szybkich dróg czy nowoczesny transport kolejowy, ale przede wszystkim – upowszechnienie Internetu, z którego korzystają coraz częściej seniorzy.

Fundusze Europejskie sprawiają, że Internet jest coraz bardziej i szerzej dostępny – bez względu na miejsce zamieszkania i zasobność portfela. W 2013 w Polsce tylko 62% gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu, w 2018 roku – już 79%.

Młodsze pokolenie on-line jest prawie od przedszkola, a seniorzy dziś w każdej chwili mogą nauczyć się obsługi komputera i korzystania z Internetu – choćby po to, żeby lepiej dogadywać się z wnukami. Bo wspólne zainteresowania i łatwość nawiązywania kontaktu zdecydowanie wpływają na zmniejszenie dystansu i zacieśnianie więzi między pokoleniami. Takie szkolenia organizowane są w całej Polsce, na przykład Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka prowadzi taki projekt w 66 gminach województwa świętokrzyskiego.

Dzięki Programowi Polska Cyfrowa realizowane są projekty, których celem jest zwiększenie dostępu do Internetu i upowszechnienie umiejętności korzystania z niego. Jednym z nich jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Przedtem jedynie 10% szkół w Polsce miało dostęp do Internetu o parametrach, które umożliwiały wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Celem programu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego Internetu w każdej polskiej szkole, a w konsekwencji wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Jeśli interesują Cię szczegóły, zajrzyj na stronę ose.gov.pl

Więcej interesujących miejsc do odkrywania 

Futurystyczna przygoda w największym planetarium czy wyprawa głęboko pod ziemię? A może koncert w zabytkowych ogrodach? Każdy może wybrać to, co lubi – zwłaszcza, że Fundusze Europejskie z Programu Infrastruktura i Środowisko przyczyniły się do odnowienia i powstania wielu niesamowitych miejsc, w których spędzisz wolny czas z rodziną lub przyjaciółmi.

Wystarczy wspomnieć o takich perełkach, jak futurystyczne Centrum Nauki i Tech­niki EC1 w Łodzi, Muzeum Górnictwa Węglowego mieszczące się… pod ruchliwymi ulicami Zabrza, w dawnej sztolni „Królowa Luiza”, rzeszowskie podziemne komnaty i korytarze, których historia sięga aż XIV wieku czy toruńskie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” ze swoimi niesamowitymi „Ścieżkami dorastania”. Każde z tych miejsc jest warte odkrycia! Przeczytaj więcej na ten temat.

Dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko mamy piękniejsze i czystsze miasta. W Polsce powstało lub zostało odrestaurowanych mnóstwo terenów zielonych – parków, ścieżek spacerowych, rowerowych i przyrodniczych. Doskonałym przykładem są tu Park Reduta w Krakowie albo białostockie stawy przy ul. Marczukowskiej, gdzie nie tylko pięknie odrestaurowano same stawy i zieleń wokół, ale również zbudowano nowe mostki, ścieżki, altany i ławki – a nawet wieżę ornitologiczną.

Więcej uważności i empatii 

Jak udowodnili naukowcy, relacje, jakie mamy z innymi ludźmi i poziom zaufania do nich mają zasadniczy wpływ na nasze dobre samopoczucie. Statystyki pokazują, że Polacy chętnie pomagają innym i są w tym niezwykle kreatywni. Natomiast często brakuje im możliwości zrealizowania swoich pomysłów. I tu wkraczają Fundusze Europejskie, które wspierają rozwiązywanie ważnych problemów dotyczących dostępności, finansując szereg różnorodnych innowacji społecznych.

Tego rodzaju projekty finansuje Program Wiedza Edukacja Rozwój. Doskonałym przykładem jest „Teleasystent” – aplikacja na smartfon, przy pomocy której asystent/osoba wspierająca może udzielać osobie niewidzącej lub słabowidzącej zdalnego wsparcia, będącego połączeniem wideo rozmowy z nawigacją „na żywo" w terenie. To wyjątkowe narzędzie, o którym przeczytasz więcej w zakładce Innowacje dla dostępności.

Innym działaniem finansowanym z Funduszy Europejskich jest projekt „Razem można więcej”. To nowatorskie rozwiązanie rehabilitacyjno-rekreacyjne, mobilizujące osoby niewidzące do aktywności, zwiększenia samodzielności i nauki interakcji z otoczeniem. Dowiedz się więcej o projekcie.

Więcej równości

To dla nas wszystkich prawdziwy powód do dumy! W szóstym rankingu krajów, w których kobiety mają największą szansę na równe traktowanie w pracy, opublikowanym przez prestiżowy brytyjski tygodnik „The Economist", Polska zajęła wysokie, 7. miejsce na 29 ocenianych państw.

To właśnie Fundusze Europejskie wspierają projekty dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, podejmując m.in. działania skierowane do pracodawców – takie, jak w projekcie „Równość w biznesie” (finansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój). Przedsięwzięcie to skoncentrowane jest na tym, aby pokazać małym i średnim firmom, jak w praktyce można wdrażać rozwiązania, które dają równe szanse w pracy i biznesie kobietom. Uczestnicy programu nie tylko dostają dostęp do obszernej bazy wiedzy i opisu dobrych praktyk, ale przede wszystkim do szeregu szkoleń. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie cofund.org.pl

Więcej zdrowia

To nieprawda, że Polacy ciągle narzekają na zdrowie! W każdym razie tak stwierdza Raport na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski przygotowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. W raporcie czytamy, że 75,2% dorosłych mężczyzn i 69% kobiet ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry. 

Zdrowie jest szczególnym obszarem interwencji Funduszy Europejskich. Mamy tu np. programy profilaktyczne, na które przeznaczono 114 mln zł. Przykładem może być „Uśmiech Mamy" – program z zakresu edukacji i profilaktyki depresji poporodowej, realizowany przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. To działania skierowane zarówno do młodych mam, jak i do personelu medycznego. Panie mogą skorzystać z wczesnej diagnostyki, konsultacji z psychologiem oraz terapii. Działania skierowane do personelu medycznego to przede wszystkim edukacja, która ma na celu wyczulenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnych na rozpoznawanie objawów depresji poporodowej, a także przygotowanie np. położnych, żeby potrafiły poradzić pacjentce, gdzie ma szukać pomocy. 

Fundusze to również finansowanie sprzętu wpływającego na jakość leczenia. Środki przeznaczane są  między innymi na zakup nowoczesnego sprzętu i poprawę leczenia w szpitalach na terenie całego kraju, np. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Nowoczesny sprzęt pozwala na obsługę większej liczby pacjentów, szybszą rekonwalescencję i skrócenie czasu przebywania w szpitalu, w wyniku czego skracają się również kolejki oczekujących.

Zdrowy i zadowolony jak Polak?

Jeśli bliskie relacje z ludźmi, względna stabilizacja finansowa, możliwość rozwoju i poczucie bezpieczeństwa wpływają na poprawę naszego samopoczucia i zdrowia, to warto podkreślić, że nie bez znaczenia jest tu udział Funduszy Europejskich, które wspierają wartościowe, dobrze wybrane cele. Takie, które służą nam wszystkim i podnoszą jakość naszego codziennego życia. Patrząc na ostatnie badanie Eurostatu, chyba wszyscy to czujemy… A stereotyp wiecznie narzekającego Polaka można już między mity włożyć…