Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poziom realizacji programów - stan na 6 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 434 umów o dofinansowanie na kwotę 402,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,7 mld zł, co stanowi 101,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 362,0 mld zł, a w części dofinansowania UE 256,1 mld zł.

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (6 grudnia 2015 r.) (PDF 27 KB)