Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 26 września 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 94 201 inwestycji o łącznej wartości 537,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 26 września 2021 roku złożono 184 457 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 882,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 547,6 mld zł, czyli 153,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 26 września 2021 roku podpisano z beneficjentami 94 201 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 537,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 326,8 mld zł, czyli 91,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 315,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 207,6 mld zł, co stanowi 58,1 procent alokacji.