Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 8 maja 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 98 619 inwestycji o łącznej wartości 558,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 8 maja 2022 roku złożono 193 900 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 900,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 559,8 mld zł, tj. 154,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 maja 2022 roku podpisano z beneficjentami 98 619 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 558,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 340,0 mld zł, czyli 93,9 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 366,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 236,2 mld zł, co stanowi 65,2 procent alokacji.