Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 8 listopada 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 74 638 inwestycji o łącznej wartości 498,8 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 8 listopada 2020 roku złożono 161 637 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 816,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 505,9 mld zł, tj. 148,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 listopada 2020 roku podpisano z beneficjentami 74 638 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 498,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 302,9 mld zł, czyli 89,0 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 240,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 159,4 mld zł, co stanowi 46,8 procent alokacji.