Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 6 stycznia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 58 436 inwestycji o łącznej wartości 447,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 6 stycznia 2020 roku złożono 126 169 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 725,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 447,1 mld zł, tj. 136,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 6 stycznia 2020 roku podpisano z beneficjentami 58 436 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 447,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 272,2 mld zł, czyli 83,2 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 183,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 124,6 mld zł, co stanowi 38,1 procent alokacji.