Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 6 czerwca 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 91 100 inwestycji o łącznej wartości około 526,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 6 czerwca 2021 roku złożono 179 982 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 863,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 535,9 mld zł, tj. 154,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 6 czerwca 2021 roku podpisano z beneficjentami 91 100 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 526,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 320,2 mld zł, czyli 92,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 293,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 193,3 mld zł, co stanowi 55,6 procent alokacji.