Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 5 kwietnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 88 700 inwestycji o łącznej wartości 519,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 5 kwietnia 2021 roku złożono 177 162 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 853,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 529,0 mld zł, tj. 152,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 5 kwietnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 88 700 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 519,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 316,7 mld zł, czyli 91,3 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 280,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 185,9 mld zł, co stanowi 53,6 procent alokacji.