Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 4 grudnia 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 101 445 inwestycji o łącznej wartości 575,7 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 4 grudnia 2022 roku złożono 197 564 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 918,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 571,5 mld zł, tj. 154,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 4 grudnia 2022 roku podpisano z beneficjentami 101 445 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 575,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 351,4 mld zł, czyli 95,2 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 412,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 265,7 mld zł, co stanowi 72,0 procent alokacji.