Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 31 lipca 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 99 632 inwestycje o łącznej wartości 567 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 31 lipca 2022 roku złożono 195 522 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 907,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 564,6 mld zł, tj. 154,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 lipca 2022 roku podpisano z beneficjentami 99 632 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 567 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 345,3 mld zł, czyli 94,8 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 385 mld zł, w tym dofinansowanie UE 247,9 mld zł, co stanowi 68 procent alokacji.