Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 3 października 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest  94 587 inwestycji o łącznej wartości 539,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 3 października 2021 roku złożono 185 802 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 882,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 548,0 mld zł, tj. 153,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 3 października 2021 roku podpisano z beneficjentami 94 587 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 539,0mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 328,0 mld zł, czyli 91,6 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 317,1mld zł, w tym dofinansowanie UE 208,5mld zł, co stanowi 58,2 procent alokacji.