Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 3 listopada 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 55 335 inwestycji o łącznej wartości 428,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 3 listopada 2019 roku złożono 121 804 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 703,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 432,4 mld zł, tj. 131,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 3 listopada 2019 roku podpisano z beneficjentami 55 335 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 428,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 260,3 mld zł, czyli 79,4 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 162,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 110,7 mld zł, co stanowi 33,8 procent alokacji.