Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 28 marca 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 88 406 inwestycji o łącznej wartości 520,5 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 28 marca 2021 roku złożono 176 045 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 850,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 527,2 mld zł, tj. 152,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 28 marca 2021 roku podpisano z beneficjentami 88 406 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 520,5 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 317,0 mld zł, czyli 91,5 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 278,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 185,0 mld zł, co stanowi 53,4 procent alokacji.