Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 26 marca 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 102 261 inwestycji o łącznej wartości 583,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 26 marca 2023 roku złożono 199 212 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 931,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 578,7 mld zł, tj. 163,8 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 26 marca 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 261 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 583,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,1 mld zł, czyli 98,8 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 438,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 282,0 mld zł, co stanowi 79,8 procent alokacji.