Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 26 grudnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 96 663 inwestycje o łącznej wartości 550,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 26 grudnia 2021 roku złożono 192 204 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 891,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 553,8 mld zł, tj. 154,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 26 grudnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 96 663 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 550,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 334,4 mld zł, czyli 93,0 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 342,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 223,6 mld zł, co stanowi 62,2 procent alokacji.