Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 25 kwietnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 89 355 inwestycji o łącznej wartości około 522,5mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 25 kwietnia 2021 roku złożono 178 520 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 858,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 532,4 mld zł, tj. 153,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 25 kwietnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 89 355 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 522,5 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 318,0 mld zł, czyli 91,6 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 284,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 188,1mld zł, co stanowi 54,2 procent alokacji.