Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 24 lipca 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 99 478 inwestycji o łącznej wartości 566,8 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 24 lipca 2022 roku złożono 195 484 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 906,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 564,4 mld zł, tj. 154,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 24 lipca 2022 roku podpisano z beneficjentami 99 478 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 566,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 345,1 mld zł, czyli 94,7 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 383,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 247,1 mld zł, co stanowi 67,8 procent alokacji.