Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 21 lutego 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 86 791 inwestycji o łącznej wartości 517,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 21 lutego 2021 roku złożono 173 064 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 843,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 522,8 mld zł, tj. 151,5 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 21 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 86 791 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 517,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 314,9 mld zł, czyli 91,3 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 271,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 180,3 mld zł, co stanowi 52,2 procent alokacji.