Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 20 listopada 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 101 229 inwestycji o łącznej wartości 573,8 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 20 listopada 2022 roku złożono 197 446 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 917,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 570,8 mld zł, tj. 154,6 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 20 listopada 2022 roku podpisano z beneficjentami 101 229 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 573,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,9 mld zł, czyli 94,8 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 406,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 262,2 mld zł, co stanowi 71,0 procent alokacji.