Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 2 października 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 100 569 inwestycji o łącznej wartości 570,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 2 października 2022 roku złożono 196 641 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 909,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 566,5 mld zł, tj. 154,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 2 października 2022 roku podpisano z beneficjentami 100 569 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 570,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 348,0 mld zł, czyli 94,8 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 397,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 256,6 mld zł, co stanowi 69,9 procent alokacji.