Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 18 września 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 100 199 inwestycji o łącznej wartości 569,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 18 września 2022 roku złożono 196 362 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 908,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 565,8 mld zł, tj. 154,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 18 września 2022 roku podpisano z beneficjentami 100 199 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 569,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 346,9 mld zł, czyli 94,5 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 394,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 255,0 mld zł, co stanowi 69,5 procent alokacji.