Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 15 sierpnia 2022 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 99 784 inwestycji o łącznej wartości 567,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 15 sierpnia 2022 roku złożono 195 716 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 908,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 565,2 mld zł, tj. 154,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 15 sierpnia 2022 roku podpisano z beneficjentami 99 784 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 567,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 345,7 mld zł, czyli 94,5 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 387,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 249,9 mld zł, co stanowi 68,3 procent alokacji.