Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 13 września 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 68 989 inwestycji o łącznej wartości 483,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 września 2020 roku złożono 152 838 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 794,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 492,5 mld zł, tj. 146,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 13 września 2020 roku podpisano z beneficjentami 68 989 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 483,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 295,1 mld zł, czyli 87,5 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 228,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 152,2 mld zł, co stanowi  45,1 procent alokacji.